Chủ Nhật, tháng 3 21, 2021

* Mưa thu

Rỉ rả sáng giờ cứ mưa luôn,
Chẳng giận buồn chi phải từng cơn,
Mưa như giũ bụi đường lữ khách,
Thấm vai mềm đẫm ướt tóc em!
Ảnh fb.bxl
Trời đã vào thu 3 tuần nay,
Mát nhiều vẫn chưa thấy heo may,
Chưa kêu ơi lạnh như thu đã,
Thuở em đi giá buốt nơi này.
Như muốn đổi màu nơi nhành cao,
Rì rào to nhỏ biết làm sao,
Dưới chân vài khúm nâu tơi tả,
Theo gió đưa lách cách xì xào...
Sao đủ chất hồn cho hương thu,
Ngày trông sương sớm dãi mây mù,
Chiều tàn nâng chén men văn vật,
Đêm về tay vắt ngẫm khúc thu...
*Rỉ rả sáng giờ cứ mưa luôn,
Chẳng giận buồn chi phải từng cơn,
Mưa như giũ bụi đường lữ khách,
Thấm vai mềm đẫm ướt tóc em!