Thứ Hai, tháng 3 29, 2021

* Bến Cừa

 Khóm cừa ngày ấy ven sông,
Kề bên nhà ngoại một dồng bờ cao.
Thuyền về neo bến trăng nào,
Lên nguồn xuống biển kẻ vào người ra.
Măng rừng, điều lẫn dưa, cà,
Cá mồi, mắm, muối... trao qua đổi về.
Tiếng gọi nhau rộn chợ quê!
Ảnh fb.
Khóm cừa ngày ấy dấu chân,
Chúng tôi lũ nhỏ quây quần trèo leo.
Cành cao thân mảnh ỏng eo,
Nhảy ùm sóng dậy bọt reo gợn vòng.
Bồng bềnh trên mặt nước sông,
Bơi như đàn rái rúc quanh gốc cừa.
Giữa trưa hè lá đong đưa!

Khóm cừa ngày ấy giờ đâu,
Bắt ngang qua đó chiếc cầu bê tông.
Đoạn dài cầu lấn mé sông,
Lấp rồi cái bến Cừa thân thương rồi.
Lòng sao phút chốc bồi hồi,
Thân cừa bóng ngoại một thời còn không.
Thời gian rêu phủ âm thầm!