Thứ Hai, tháng 3 08, 2021

* Thu mưa

 Mưa 
rỉ rả suốt hôm nay,
Thu chừng như đếm
8 ngày đã qua.
Không còn nắng nữa 
đâu nha,
Ảnh fb bxl.
Buồn vì thân thế 
xót xa cùng người.
Cảm thu 
màu lá nhạt phai...