Chủ Nhật, tháng 3 14, 2021

* Nông trại hoa 2

Hoa trên đầu 
hoa bên vai,
Sau lưng trước mặt 
hước hài cùng hoa.
Ảnh fb.
Nắm cành gần 
níu nhành xa,
Mỗi phong một cách
hương hoa nồng nàn.
Hướng dương, 
ta, với mơ màng...