Thứ Ba, tháng 3 30, 2021

* Nắng giữa thu

 Đã quá giữa thu nắng óng vàng,
Trên cao sáng tỏa tựa hào quang,
Giao thoa lan rộng trời Phillip (*),
Hải âu dang cánh rộn từng đàn...!
...
Internet.

(*) Port Phillip Bay,biển Melbourne.