Thứ Tư, tháng 3 31, 2021

* Hampshire 31.03

 Thêm một ngày nắng đẹp,
Giữa mùa thu chưa tàn,
Lo nghĩ chi đông sang,
...  chiều như còn chói chang.
Ảnh bxl.
Công viên nhỏ rực lên,
Nét huy hoàng không tên,
Cà phê buồn chưa cạn,
Tỵ nạn Việt tâm an?
Thêm một tháng tư đen!