Thứ Bảy, tháng 3 06, 2021

* Lockdowned lần 3

 Sau mùa Covid (*)
cách ly!
Chúng mình còn lại 
những gì nơi đây.
Cũng mưa phùn 
trời nhiều mây,
Cả năm tù túng 
giữa ngay nhà mình.
Ảnh fb bxl.
Covid ác tính 
vô hình,
Diệt đến 3 triệu sinh linh...
tội gì?
Tham vọng 
thống trị địa cầu!
Tai ương này chỉ
bắt đầu đau thương.
Nhân loại còn lắm 
nhiễu nhương,
Hiểm họa diệt chủng 
con đường không xa.
Nhiều vi khuẩn lạ
tung ra...
Thế giới này 
của Trung Hoa chủ quyền.
Vũ khí sinh hoá
cuồng điên!

(*) Covid 19: tên của WHO đặt cho loại vi khuẩn Corona Vũ Hán.