Thứ Bảy, tháng 3 20, 2021

* Selfie

 Selfie nè tụi bay ơi!
Selfie đây mau lên đi,
Tay này cầm dép mỏi rồi,
Muốn thì mình chớp mấy hồi 
phải không?
Internet.
Nhưng thôi 
khổ vì đợi mong!
Trò chơi giả tạo 
mà lòng thấy vui.
Mãi mốt 
giàu có sang rồi,
Có nhiều cái thật đổi dời 
vòng tay.
Đời tạm bợ, giả...
mượn vay,
Ảnh kia ngày đó 
còn đây trong lòng.
Hữu hình hữu hoại ... 
sắc không.