Thứ Hai, tháng 3 15, 2021

* Lạc Việt

Chừng 2200 năm trước,
Khi nhà Tần thâu tóm lục quốc thống nhất Trung Hoa,
Bách Việt ngự ở phương Nam vẫn còn trong thời kỳ thịnh trị.
Ảnh YouTube 
Thế mà chỉ từ Lưu Bang-Hán Cao Tổ đến giờ...
Bách Việt đã hoàn toàn bị xoá sổ, diệt vong,
Dẫn đến Nội Mông, Tây Tạng, ... rồi Tân Cương theo đà mà dần bị Hán hoá.
Họ đã tạo ra những biên cương mới,
Từng lúc lấn dần biển Đông của Việt Nam,
...Biển Hoa đông của Nhật bản,
Tranh chấp biên giới với Ấn Độ và đe dọa Nepal và toàn cõi Đông Nam Á,
Người Hán Trung Hoa muốn làm gì nữa đây?
Có ai người không hiểu... 
Mong thay người Lạc Việt không ai hèn yếu mà đành tâm bán nước cầu vinh!