Chủ Nhật, tháng 3 14, 2021

* Nông trại hoa- Greendale

 Lên non 
nhặt lấy mặt trời,(*)
Hướng dương nở rộ 
chào người cùng ta.
Đoá nào 
mới đúng là hoa?
Ảnh fb bxl
Duyên sinh lẽ thực 
ta - hoa khác gì.
Sặc sỡ, héo úa ...
mấy khi!

Lên Greendale (**)
ngắm hướng dương,
Cuối mùa man mát 
nghê thường lòng ta.
Một màu vàng 
vàng bao la,
Chưa từng chứng được 
biển hoa sóng cồn.
Mỏi chân 
mi mắt chập chờn ...

(*) ai cũng vậy cố gắng giữ cho được mặt trời bằng không thì mai mốt TQ. họ cũng sẽ giành quyền sở hữu...nhân loại sống làm sao ?
(**) Một địa phương ngoại ô cách Melbourne 67 km đặc biệt có một nông trại trồng hoàn toàn hoa hướng dương.