Thứ Sáu, tháng 3 12, 2021

* Hampshire 12.03

 Vẫn cà phê sáng 
Hampshire, 
Nhờ nắng ấm áp 
chưa ai vội về.
Hàng cây úa lá 
bên hè,
Ảnh fb Lý Thừa Nghiệp.
Của thu tạo tác 
khen chê chi hờn.
Mai kia 
màu những khác hơn,
Hay là trơ trụi 
sẽ càng khó coi.
... bài kinh 
khi ấy tụng hoài,
Không ai hiểu nổi 
tình người với thu.
Úa, vàng rơi 
những hoang vu...