Thứ Hai, tháng 3 22, 2021

* Hampshire 22.03

Mưa hay không
cũng vắng người,
Đầu tuần là thế
nói cười ai đây...
Bằng hữu tập trung
thường ngày,
Ảnh fb bxl.
Cà phê, cờ tướng...
cầm tay bánh mì.
Kề bên
thư viện 6 ngày,
Sách Việt đủ để giải khuây
nếu tìm...
Không có
thể loại cuồng điên,
Marx Mao hay của
Lênin lũ khùng.
Chiều nay
lấm tấm mưa phùn,
Tôi trên xe đạp
ướt vùng trán cao.
Chặp lâu
có tiếng chào “hi”!