Thứ Bảy, tháng 3 27, 2021

* Không của tôi

 Giờ thì 
hối hận xiết bao,
Vì cái cả thẹn 
chẳng vào nắm tay.
Ảnh fb.
Thời gian 
không cánh mà bay,
Em theo nậu lái 
buồm thay hướng rồi,
Chuồn chuồn 
cắn rốn mắng tôi?
Trẻ mà khờ vậy 
lớn thời cơm đâu?
Tôi biết bơi 
nhiều năm sau...
Tìm em để hẹn 
vài câu vui đùa.
Thêm một lần 
tôi lại thua,
Em trong ngoại diện
cánh hoa đương đời.
Mất thật rồi - 
không của tôi!