Thứ Tư, tháng 3 10, 2021

* Hampshire 10.03

 Hampshire (*)
còn nắng chiều nay,
Mà hơi sương đã
như đầy không gian.
Ảnh fb bxl
Ngày thứ 9 
mùa thu sang,
Ta nghe buôn buốt
qua hàng vai đau.
Công viên hẹp 
bậu giờ đâu...
Vắng người phố cũng 
mang sầu cô liêu.
Hạ ơi!
qua nhớ em nhiều...
Màu áo trần tục 
hắt hiu mậu lần.
Nhớ nàng 
cứ mãi phân vân...

(*) Hampshire Road: tên của khu phố khá đông Việt kiều trong vùng Sunshine, Melbourne.