Thứ Tư, tháng 6 02, 2021

* Đầu đông 2021

 Đông đã về 
từ hôm qua,
Thu như luyến tiếc 
điểm pha nắng vàng.
Sáng nay 
xe đạp lang thang,
CoVid giản cách 
hoang mang trong lòng.
Về nhà mở sưởi 
cho xong…
Ảnh fb.bxl.
Lockdown miết rồi 
phát khùng,
Mất trí với lũ 
Cộng Trung Hán Tàu.
Điều tra quy kết 
thật mau,
Liên minh hành xử 
để lâu võ vàng .
Đừng tin WHO
đồng Hán gian!