Thứ Hai, tháng 9 13, 2021

* Lá đã xanh

 Chiều qua 
mây gió mù trời,
Sáng nay nắng đẹp 
trong người bình yên.
Thân tôi 
đau mạnh nhức êm,
Ảnh fb bxl 
Như là cốt máy 
đo lường đổi thay.
Biến dịch 
xảy ra hỗm rày…

Hàng cây trơ trụi 
hôm qua,
Sáng nay non lá 
xanh tà áo bay.
Thường đi 
qua lại lối này,
Quan sát hiện tượng 
mà ngây ngây lòng.
Như bốn mùa 
ngày Melbourne!