Thứ Hai, tháng 9 06, 2021

* SPQN của tôi

 Nơi đấy 
dấu yêu của tôi,
Văn phong, cốt cách 
một thời miền Nam!
Dẫu cái xưa 
có phai tàn,
Khai phóng nhân bản 
tiềm tàng ngàn năm…
Tìm đâu thấy nữa … 
xa xăm!
Ảnh  SPQN 
Trường xưa yêu dấu 
của tôi,
Hai năm thôi 
đã cho đời trăm năm!
Văn thể 
rèn tập kỹ năng,
Vốn tinh luyện 
để xả thân cho đời.
Dẫu không cùng 
thở hương trời…