Thứ Sáu, tháng 9 17, 2021

* Bữa điểm tâm

 Bữa điểm tâm thế thôi!
Không thịt cá rau tươi,
Chén đậu và bánh mì,
Thanh tịnh hồn vô vi…
Ảnh fb bxl 
Càng đơn giản càng tốt,
Không muốn ai lo gì,
Càng đơn giản càng tốt,
Năng lượng thừa ích chi…
Mỗi ngày viết vài câu,
Chỉ với một mong cầu,
Thông tin cùng bằng hữu,
Tớ đã thức dậy rồi …
Tớ không thả thính đâu,
Mấy em chỉ trích rầu,
Tìm bạn già thỏ thẻ,
Chữ yêu thương trong đầu …
Bữa điểm tâm như xong,
Phấn chấn đủ no lòng,
Cà phê còn giữ ấm,
Từng hớp thơm hương…lòng!