Thứ Năm, tháng 9 23, 2021

* Râu Vũ Hán

 Lockdown còn 
tháng nữa dài,
Vô công tích sự 
ta ngồi vuốt râu,
Chưa đủ dài 
bó lọn đâu,
Thích thì cứ vuốt 
xem sầu ra sao …
Ảnh fb bxl.
Ăn nhiều 
mau đói tiền hao,
Dư thừa năng lượng 
chỗ nào trữ cho.
Bụng phệ mặt bự 
tay to,
Tìm nơi để chứa 
giữ kho của đầy.
Nhưng rồi 
buồn bã lạ thay?

Để chút râu 
tìm cái riêng,
Thương tông nhớ tộc 
gia tiên Bạch dòng.
Sau đời ông Nội 
nhà mình,
Không ai giữ được 
mấy chùm râu vui…
Chú Bác 
cạo nhẵn cả rồi.