Thứ Năm, tháng 9 02, 2021

* Biển Đông 09.2021

 Riết rồi ai cũng mệt mỏi,
Chẳng cần thiết biết đến thế sự ra sao?
CoVid19 đã tàn phá đến mức nào?
Bao nhiêu đã là nạn nhân của dịch Tàu-Vũ Hán!
Ảnh Internet 
Cái mỏi mệt chứng minh sức người có hạn,
Đối diện với hiểm nguy thâm độc đến chán chường,
Trung Cộng đồng nghĩa với tai ương!
Khắp thế giới phải kinh hoàng phòng tránh…
Người Victoria đau cái đau của nhà giàu tay đứt,
Sánh làm sao được nỗi đau đổ ruột của người đất Sài Gòn…
Biển quê hương Tàu Cộng cướp dần,
Cái tình hữu nghị Mác Lênin đâu rồi?
Thất phu hữu trách đồng bào!
Cái im lặng khó hiểu của người Việt Nam cả nước.
Mệt mỏi khoanh tay đứng nhìn họ mặc cả đổi trao!
Mất đất, mất biển sẽ mất luôn cái đồng bào…
Non sông nước Việt ngày nào còn không?