Thứ Tư, tháng 9 08, 2021

* Cũng cà phê sáng

 Sáng nào cũng ly cà phê,
Từ khi nắng mới xuân về,
Ngoài hiên tiếng chim sáo gọi,
SUMO lẩn quẩn quanh hè…
Ảnh fb bxl 
Hình ai giăng trời ngang dọc,
Bóng ai sụp ngã bên đường,
CoVid một màu tang tóc,
Khổ đau thổi dạt luân thường…