Thứ Năm, tháng 9 02, 2021

* Xuân 2021

 Xuân về 
trên phố Hampshire,
Nắng vàng, gió nhẹ…
tranh hoa lắm màu.
Đi thể dục, 
mua ít rau…
Ảnh fb bxl 
Không ai muốn phải 
ở lâu trong nhà.
Ý xuân đẹp lắm 
kia mà,
Trang hoàng thanh nhã
phố qua thưa người.
Mỏi rồi ngồi đại 
như lười,
Thanh tra có hỏi 
thì cười …lại đi.
Xin đừng phạt vạ 
làm chi,
Xuân ơi 
em có mấy khi hiểu rằng…
Vì em đẹp tôi sinh lòng,
Giãn cách không nỡ
để lòng cách ly.
CoVid có ác độc thì…
Vũ Hán nham hiểm 
hơn vì hờn ghen.(*)
Lockdown còn 
Xuân nhớ nghen!

(*) Lockdown cấm cả boy and girl friends ở khác địa chỉ đến gần luôn! hhh…