Thứ Sáu, tháng 9 03, 2021

* Vào xuân 2021

 Chòi non chừng lại trổ,
Xanh trắng những lá hoa,
Mưa xuân từng cơn khẻ,
Điểm ướt tóc người qua!
Ảnh fb bxl.
Xuân về vui chi lạ!
Ấm áp cả lòng ta,
Vật vả đông chi lạnh,
Nhức nhối tấm thân già…
Chòi non chừng lại trổ,
Xanh trắng những lá hoa,
Gió xuân ru êm ả,
Man mát dịu làn da.
Xuân về lòng ta hát,
Khúc nhạc tình thiết tha,
Quên được gì quên được,
Thanh thản trời bao la.
Chòi non chừng lại trổ,
Xanh trắng những lá hoa,
Thêm một chu kỳ mới,
Trong thế giới an hoà?