Thứ Sáu, tháng 9 17, 2021

* Hình như

 Hình như em muốn khóc?
Cho anh hỏi vì sao?
Có phải đã nghẹn ngào?
Lời thơ tình anh viết…!
Ảnh fb Jessica Phạm.
Hình như mắt em ướt?
Có ngấn lệ lưng tròng,
Có nỗi niềm gì trong?
Phút giây chừng cảm động!
 
Ngày qua trong tuyệt vọng?
Buồn lo nạn CoVid?
Hay trắc trở xuân thì,
Hay gì gì…không được?

Vì xa xôi không biết…
Em đang như thế nào?
Bao khó nhọc lao đao,
Ngoan đi thôi em nhé!

Hình như em đã khóc!
Ngấn lệ trong nghẹn ngào!
Thì thôi nên khóc vậy,
Buông xóa được buồn đau!

Thì ra em đã khóc,
Khổ đau tự kiếp nào,
không vì gì khổ nhọc,
Mộng an hoà khát khao!