Chủ Nhật, tháng 9 26, 2021

* Nắng xuân

 Nắng xuân 
mới lạ của xuân,
Sáng trưng ấm đẹp 
lòng trong đất trời.
Mê nhìn hoa 
lũ hoa rơi,
Ảnh fb Ngọc Trang
Trắng vờn gió dạt 
nhẹ lời thơ bay.
Nắng hôm nay 
đẹp hôm nay!
Lỡ mai dông gió 
thêm ngày nằm co.
Ngủ nhiều 
mặt mập bụng to,
Xuân này lạ lắm 
cứ lo cứ buồn.
CoVid-Vũ Hán 
diễn tuồng!