Thứ Sáu, tháng 9 10, 2021

* Ổng nghe rồi

 Nắng đẹp 
Melbourne hôm nay,
Ấm áp đến tận 
rễ cây lá cành.
Chuyển trong người 
động tinh thần,
Ảnh Internet 
Ra sân đi chứ 
được gần thiên nhiên.
Công viên xanh 
không bạn hiền?

Suốt cả 
5,6 tháng qua,
Áo quần chống lạnh 
nịt và toàn thân.
Mơ xa 
rồi lại mong gần,
Sao cho nhiệt độ 
lên dần tớ vui.
Bữa nay 
Ổng nghe mình rồi…