Thứ Tư, tháng 9 15, 2021

* Tô mì gói

 Tô mì gói 
thêm rau xanh buổi sáng,
Yên lặng nghe tin dịch 
ngày qua,
Ảnh fb bxl
Chưa thấy gì 
tiến bộ hết mà,
Lockdown kiên nhẫn 
thiết tha khó lòng!
Mì gói 
tốt rồi…hơn không!