Thứ Sáu, tháng 9 24, 2021

* Nhớ đến…

 Yêu quý trường 
như với chính tôi!
Có chi vớ vẩn 
những xa vời,
Mẹ, cha, thầy, bạn, … 
người tình nữa,
Vẫy đó quanh mình 
một đời vui!
Ảnh Trường SPQN.
Như có quanh mình 
một đời vui,
Mấy ai biết thế 
đã đủ rồi,
Bon chen danh lợi 
tham sắc tài,
Đèo bồng gánh vác nghiệp 
nào vui!