Thứ Năm, tháng 12 15, 2022

* Croissant

 Kẹp Croissant(*)với cốc cà phê,
Già, những viên thuốc tuổi 
muốn bỏ qua nhưng không đành…
Choáng váng, sây sẩm…đến nhanh,
Ảnh Internet 
Cả đường và mỡ 
xây thành khó xuyên.
Tránh chi được cái thời gian!
Vô cùng nghiệt ngã 
có riêng ai nào?
Kẹp Croissant với cốc cà phê!
Sáng nay thua độ 
Morocco phe ta…
Đế quốc trắng thực còn mạnh mà,
Nhưng tuyển của Pháp quốc 
toàn gia da màu.

(*) bánh mì Pháp có dạng như sừng trâu.