Thứ Ba, tháng 12 27, 2022

* Đúng Hạ rồi

 Chà !
38 độ C hôm nay,
Chẳng phải chờ đợi 
ngày rày đến thôi.
Hạ muộn màng 
thật hạ rồi,
Chưa đâu 
còn nữa … lửa trời mênh mông.
Ảnh fb
Melbourne nóng 
tuy không chừng…
Vài giờ cũng đủ 
có khùng và điên.
Nhiệt lên cao 
gió đừng xen,
Đừng gieo thẳm nạn 
triển miên cháy rừng.
Tai ương xưa 
nay đã từng…