Thứ Bảy, tháng 12 03, 2022

* Chơ vơ

Sáng thức dậy 
không còn người bên cạnh,
Mặt nệm lạnh lùng 
thế đó gối chăn!
Ảnh fb.
Số Một đi rồi 
mới đó đã 24 năm,
2,3 hay 4...là bằng hữu
chỉ ngần ấy thôi.
Không có gì 
của riêng tôi?
Loanh quanh khiêu vũ 
một đời liêu xiêu...