Thứ Sáu, tháng 12 16, 2022

* Nghênh Tết nhớ tiền nhân

Oanh liệt dòng sử Việt,
Dựng nước trong gian nan,
Điêu đứng và lầm than,
Thất phu vai hữu trách,
Trưng Nữ Vương can trường…
Ảnh fb 
Xuân nay về ngưỡng mộ,
Dâng lên lòng tri ân,
Biết căm thù bành trướng,
Vận nước còn tối tăm…
Cầu Tiên Tổ hiển linh!