Thứ Ba, tháng 12 27, 2022

* Phượng xứ Melb.

 Hạ về 
gần được tháng qua,
Phượng ơi! 
khéo chọn màu hoa cho người.
Ảnh bxl
Ta chờ em 
trong chơi vơi,
Khí trời còn lạnh 
lã lơi phương nào?
Dẫu gì 
em chẳng hư hao…
Cũng màu tim tím 
nao nao lòng mình.
Độ nào 
dang díu ái tình,
Hay là từ thuở 
chúng mình xa nhau.
Phượng đẹp mà 
khó ai đâu…