Thứ Năm, tháng 12 01, 2022

* Socceroos trong WC 22

 Socceroos!...16 đội World Cup 2022...
Cũng chẳng được gì 
xa xôi đâu, 
Tài năng 
"miệt dưới" (*)như thế rồi, 
32 qua được 
còn 16,
Vui cái niềm vui...
của phép mầu!
Ảnh internet 
Đất rộng thưa người 
vốn đa văn,
Tài năng 
hạn hẹp ... đủ khi cần,
Xuất chúng chắc chưa 
từng xuất chúng,
Yêu người 
trân quý cái nhà chung!

Đã chọn quê hương 
40 năm, 
Bao nhiêu rồi 
mây phủ ánh trăng,
Ừ quê! 
Ừ thế là hương vị,
Lỡ thật rồi trăn trở 
mối tình xuân.

Cứ lý sự chi 
mỏi mệt hè?
Ở đâu 
chẳng có những nhiêu khê?
Vấn vương trĩu nặng 
vai hờ hững, 
Gió thu đông 
chờ đợi xuân hè.

(*)Người ta đặt nickname của nước Úc là 'Miệt dưới'.