Thứ Năm, tháng 12 01, 2022

* 1/12

 1 tháng 12 
ngày đầu tiên 
của mùa hè Úc Châu,
Nắng còn non nhạt trên đầu,
Hayfever 
cũng đã gây sầu khó thương, 
Melbourne khẩu trang 
lệ thường,
Ảnh SBS.
Mơ hồ Covid ...
như đang hoành hành? 
Không còn đâu 
một miền đất lành, 
Cùng về tề tựu 
trên cành líu lo,
Không tiếng nhạn 
nhưng sáo ca...
Chào mừng ngày của 
quốc gia đón mừng,
Socceroos như chưa từng!