Thứ Sáu, tháng 12 02, 2022

* Ít nhiều

Chim chiều chíu chít trên cành táo,
Nắng đã lùi dần trong nhởn nhơ, 
Nghe từng khoảnh khắc hè chậm chạp, 
Cái dịu dàng in dấu xuân đưa...
Ảnh bxl.
Thơ thẫn chờ em đến mỗi chiều,
Xuân qua đã biết nhưng tình yêu, 
Cho dẫu ngày hè hoa thôi nỡ,
Còn cái cho ta nhặt ít nhiều!