Thứ Sáu, tháng 12 30, 2022

* Chuyện mình không thể

 Tự nhiên lại thích nói tới những điều không thể?
Để làm gì, thèm khát chỉ khổ tâm.
Không như tôi, các bạn giữ âm thầm,
Cũng ham muốn rồi đành thôi mắc cỡ…
Ảnh Guest
Phải thế không hay là chính tôi nói nhỡ…
Không chỉ chuyện cái xe mà còn lắm chuyện khác nữa trên đời…
Tưởng như chán vứt đi rồi,
Nhưng mà đôi lúc cũng phải lên đồi băng sông,
Trải nghiệm lần lữa đúng thật vậy không?
Khi mô mỏi gối lưng còng vẫn chưa…
Lòng tham mấy bể chứa vừa,
Kiếp sau nếu có cũng thi đua cùng người.
Harley Davidson của chúng tôi?
Không cỡi thì lái cho đời niềm vui!