Thứ Bảy, tháng 12 31, 2022

* Một mình

Trước bàn mình 
một tách cà phê, 
Một bát rau sống 
một tô nửa gói mì.
Ảnh bxl.
Trái cà chua chín đỏ 
thái sẵn như vầy, 
Vài cây súc xích 
với sauce chilli thơm nồng,
Không cần ai nói tiếng vợ chồng... 
...con cái cháu chắt, một gia đình mình ta.
Cuối năm 
dậy nỗi nhớ nhà!