Thứ Ba, tháng 12 13, 2022

* Lạnh đầu mùa hạ

 Trở lạnh như mùa đông,
Máy sưởi sẵn góc phòng,
Trùm kín đầu quấn chăn,
Đúng Melbourne phải không?
Ảnh bxl
Người ra đi năm đó,
Cũng mưa gió thế này,
Mà Hạ nào có hay,
Bụi nào gây mắt cay!
Đèn vàng khách bộ hành,
Dõi từng bước mong manh,
Không vội vàng mắt trông,
Xe đôi ngã đã dừng.
Đưa người đi về bến,
Cho lòng Hạ đành thôi,
Mưa lại rơi phải rồi,
Mù sương lạnh một nơi.