Thứ Hai, tháng 2 05, 2024

* Gặp bên bờ hồ

 Không nơi đâu nhậu 
đã ngon lại rẻ như quán xá gần nhà,
Càng khuya càng mát 
Quy Nhơn tiết trời dịu êm,
Dăm chai rượu đỏ 
vài miếng xoài dòn,
Bằng hữu vài đứa … 
thiếu non trăm thằng.(*)
Đưa hình lên Facebook 
cho chúng chửi để lộ cả răng,
Cái trồi lên cái sụt xuống 
chẳng cân phân chút nào…
Ảnh fb bxt
Đông vui 
nào nghĩ đến hụt hao,
Thình lình gài độ 
nhớ đứa nào lại cứ kêu,
Chiều nay nhập cuộc 
đến trễ quá nhiều,
Tôi không để Mẹ 
buồn thiu một mình,
Đợi các em đi chơi về 
trông cụ thay mình…
Ra quán điểm mặt 
chút tình vắng xa,
Tất niên Quý Mão xong 
mọi người về lo việc nhà,
La cà tái diễn 
đến qua Giáp Thìn…

(*) Xin lỗi về một từ cộc cằn “ thằng “.

Google dịch:

No place to drink
delicious and cheap like the restaurant near home,
The later it gets, the cooler it gets
Quy Nhon has mild weather,
A few bottles of red wine
a few pieces of crispy mango,
Some friends...
There are hundreds of people missing.(*)
Post pictures to Facebook
let them curse and show their teeth,
What rises and what falls
not balanced at all...
crowded
Don't think about loss,
Suddenly set the stage
I remember who kept calling,
Join this afternoon
coming too late,
I don't let Mom
sad alone,
Waiting for the kids to come home from playing
look after me...
Go to the restaurant to check in
a little love far away,
The year of Quy Mao is over
Everyone goes home and takes care of the housework,
Loitering recurs
Coming through Giap Thin…

(*) Sorry about the harsh word "guy"