Thứ Sáu, tháng 2 23, 2024

* Gió nồm đầu mùa

 Nồm non (*) ngọn gió đầu mùa,
Tháng giêng nắng nhạt cợt đùa mắt em.
Hàng mi cong nửa vòng tim,
Nửa vòng tim nữa đợi tìm nơi đâu…
Ảnh fb 
Gọi em đời chưa bể dâu,
Trông em sóng vỗ bạc đầu quanh ta.
Bao thương nhớ thoáng chiều qua,
Chừng như mắt ướt đã xa vợi vời.
Hướng neo thuyền về nam trôi,
Nhợt môi hồng giữ hương trời bể Đông.
Gió nồm về mùa đèn chong …

(*) Nồm non: sức gió nồm thổi nhè nhẹ của đầu mùa.

Google dịch:

Blowing the first wind of the season,
January's pale sunlight and wind tease my eyes.
Eyelashes curl halfway around the heart,
Another half of my heart waiting to find somewhere...
Call me, my life has not broken yet,
I look like you're turning gray around me.
How much I miss the passing breeze,
As if the wet eyes were far away.
The boat's mooring direction is South.
Pale pink lips hold the scent of the East.
The wind is strong in the lantern season...