Chủ Nhật, tháng 2 11, 2024

* Mùng 2 Tết

 Mẹ ngắm mai vàng nở rộ đầu Xuân…mùng hai Giáp Thìn!

Bonsai mai 
năm này đẹp nhất,
Từ xa xưa 
chăm miết đến giờ,
Nở đúng ngày 
chào đón xuân mơ,
Vàng rực rỡ và …
thanh an ngày mới!
Ảnh fb bxl 

Quên bữa sáng
Mẹ ngồi ngắm nghía,
Đẹp quá hè! 
tấm tắc buông lời,
Lại bên bà 
nhìn đẹp quá đi thôi,
Thế cũng đủ 
khen đất trời thuần khiết!

Google dịch:

Mom watched the yellow apricot blossom in early Spring...the second day of Giap Thin!

Apricot Flower
This year is the most beautiful,
From far away 
diligently until now,
Bloomed on the right day
welcome spring,
Brilliant gold and…
Peaceful new day!

Forget breakfast
Mom sat and watched,
So beautiful!
hesitantly let go,
Come to her side
Look so beautiful,
That's enough
Praise pure heaven and earth!