Thứ Năm, tháng 2 22, 2024

* Tu

 Tu như thế này 
tu làm chi,
Người đời nguyền rủa 
thị phi khôn cùng.
Kiếp nhân sinh 
tuy mịt mùng,
Chừng nào trong ấy 
vẫn chung cõi đời.
Ảnh Internet 
Sống sao 
vừa hết lòng người…
Nhưng là tu sĩ 
gương đời noi theo.
Giáo và hành 
những gieo neo…

Google dịch:

Cultivate like this
why practice?
People curse
extreme gossip.
Human life
though gloomy,
As long as it's in there
still together in life.
Lived stars
just pleasing people…
But a monk
life's example to follow.
Teaching and practice
anchors…