Chủ Nhật, tháng 2 18, 2024

* Mùng 9 vẫn còn

 Tóc trắng, tóc đen, 
tóc trắng đen,
Những màu nghiệt ngã 
của thời gian,
Đổi dời oan trái 
nên tình tự,
Ngỡ ngàng nhắm mở 
dáng ngửa nghiêng!
Ảnh Thế Phong
Google dịch:

Afternoon of the 9th! Still fun…

White hair, black hair, black and white hair,
The cruel colors of time,
Change the injustice and injustice of nature,
Embarrassed, he opened his eyes and fell down!