Chủ Nhật, tháng 2 18, 2024

* Tìm Phật

Ngày Tết, 
đầu Xuân vui lễ hội,
Phật nơi đâu? 
Duy ở trong lòng…
Bởi tâm ô nhiễm 
trần gian bụi,
Khuất ánh hào quang 
khéo ẩn mình?
Ảnh fb.