Thứ Hai, tháng 2 12, 2024

* Mùng 3 Tết

 Mùng 3 Tết ở nhà Từ Đường thứ phái họ Bạch, Vũng Nồm, Nhơn Lý Quy Nhon!

Gìn giữ được chi
cứ giữ gìn,
Lạc Hồng văn hoá 
tựa Rồng Tiên,
Tránh họa Trắng, Đen,…(*)
đan tâm huỷ,
Cơ đồ 
công sức Việt Tổ Tiên!
Ảnh fb bxl 

(*) Các đế quốc thời đại ( Trắng, Đen và Đỏ) vô tình hay cố ý huỷ diệt văn hoá Việt tộc.