Thứ Hai, tháng 2 12, 2024

* Cũng mùng 3 Tết

 Mùng 3 Tết cà phê vỉa hè…

Ngũ hổ 
cà phê sáng mùng ba,
Không sang chẳng trọng 
ý giao hòa,
Dăm ba chuyện 
cũ không nhắc lại,
Việc mới như vừa
một vãng lai …
Cafe vỉa hè 
Lân la vị đắng 
nhâm nhi thưởng,
Xa nhớ vắng thương 
giữ niệm thường,
Xuân đến 
rồi đi … xuân như mãi,
Mình còn giữ được 
một kỹ cương…