Thứ Hai, tháng 12 03, 2012

* Lửa đốt.Trời xanh
xa lạ
vô tình,
Trong hơi
thở ngắn
dáng hình
thiêng liêng.
Cha hôn mê,
Mẹ lo phiền.
Lòng tôi lửa đốt,
triền miên trăm bề.
Ảnh HX.