Chủ Nhật, tháng 12 16, 2012

* Nghe thơ.
Tôi đi tìm ...
Nhúm thơ rơi,
Ghép lại nên lời...
Yêu lắm gởi em.
Em không chê cũng chẳng khen,
Đứng bên mành trúc,
Vén rèm nghe thơ...