Thứ Bảy, tháng 12 22, 2012

* Đặc san Xuân

Café Gia Nguyễn
 
 
Đêm mười tám,mười hai,
Đặc san Xuân đầu tay,
Trang Hương Xưa bằng hữu,
Mừng Quý Tỵ hạnh khai.
Chúc phúc đến mọi nhà,
Vui nắng ấm giao hòa,
Kỷ niệm xưa quyến luyến,
Mộng bên người và hoa.